Barometerresultat

Barometerpoäng lydnad

Resultatet skickas via mail till

ybkbarometer@gmail.com
Mailet skall innehålla följande information

*Namn på föraren
*Namn på hunden
*Tävlingsform och klass
*Tävlingsdatum
*Tävlingsplats
*Resultat/poäng
*Placering
*Barometerpoäng

OBS! Ska vara klubben tillhanda senast 30 dagar efter tävling i samtliga grenar!

Lycka till med ert fortsatta tävlande!