BAROMETERRESULTAT 2017
OBS! Ska vara klubben tillhanda senast 30 dagar efter tävling i samtliga grenar!

Bruks- och lydnadsbarometern
IPO-barometern
Patrullhundsbarometern
Rallylydnadsbarometern
   
Uppdateringar Uppdateringar Uppdateringar Uppdateringar
2017-11-12
    2017-10-28