BAROMETERRESULTAT 2018
OBS! Ska vara klubben tillhanda senast 30 dagar efter tävling i samtliga grenar!

Bruks- och lydnadsbarometern
IPO-barometern
Patrullhundsbarometern
Rallylydnadsbarometern
   
Uppdateringar Uppdateringar Uppdateringar Uppdateringar
2018-11-11
Inga resultat för 2018 Inga resultat för 2018 2018-11-04