BAROMETERRESULTAT 2019
OBS! Ska vara klubben tillhanda senast 30 dagar efter tävling i samtliga grenar!

Bruks- och lydnadsbarometern
IPO-barometern
Patrullhundsbarometern
Rallylydnadsbarometern
   
2019-09¨18     2019-09-03