BAROMETERRESULTAT 2020
OBS! Ska vara klubben tillhanda senast 30 dagar efter tävling i samtliga grenar!

Bruks- och lydnadsbarometern
IGP-barometern
Patrullhundsbarometern
Rallylydnadsbarometern
   
2020-10-19