BAROMETERRESULTAT 2021
OBS! Ska vara klubben tillhanda senast 30 dagar efter tävling i samtliga grenar!

Information gällande vandringspriser för tävlingsåret 2020

Bruks- och lydnadsbarometern
IGP-barometern
Patrullhundsbarometern
Rallylydnadsbarometern
   
2021-10-25
2021-11-28