BAROMETERRESULTAT 2022
OBS! Ska vara klubben tillhanda senast 30 dagar efter tävling i samtliga grenar!


Bruks- och lydnadsbarometern
IGP-barometern
Patrullhundsbarometern
Rallylydnadsbarometern
   
2022-06-06     2022-05-18