Anmäla resultat till Rallylydnadsbarometern
OBS! Ska vara klubben till handa SENAST 30 DAGAR efter tävling!

Barometerpoängen för rallylydnadstävlingar

Tyvärr har vi fått problem med formuläret som funnits på hemsidan så därför ber vi er
sända in era resultat via mail till

ybkbarometer@gmail.com
Mailet skall innehålla följande information

*Namn på föraren
*Namn på hunden
* Förarens mailadress
*Tävlingsform och klass
*Tävlingsdatum
*Tävlingsplats
*Resultat/poäng
*Placering
*Barometerpoäng

Lycka till med ert fortsatta tävlande!