Utbildning i grundmodulen på Ystads Brukshundklubb
Utbildningen vänder sig till dig som vill utbilda dig till instruktör men vänder sig också till dig som
vill fräscha upp din instruktörsutbildning om den är av äldre datum.
I mån av plats kan "observatörsplatser" anordnas, alltså deltagare som lyssnar av utan att delta i själva utbildningen.

Omfattning: C:a 45 studietimmar á 45 minuter
Lärare: Martina Eberhard
Start: September 2018
Kursdag: Söndagar och någon vardagkväll.
Kostnad: C:a 1700 kr/deltagare inkl. lunch och kaffe. Kostnad för "observatör" beror på upplägget.

För att utbildningen ska kunna genomföras måste vi ha 8 fullbetalande deltagare.

Är du intresserad? Kontakta YBK:s utbildningskommitté Karin Cebrenius