Utbildning i grundmodulen på Ystads Brukshundklubb

GRUNDMODULEN - observatör eller reservplats

Utbildning i grundmodulen på Ystads Brukshundklubb är nu fullbokad. Vi kan ta emot någon observatör till och du får gärna anmäla dig till reservplats om någon får förhinder. Observatörsplats innebär att man är åhörare utan att delta i själva utbildningen. 

Utbildningen vänder sig till dig som vill utbilda dig till instruktör men vänder sig också till dig som vill fräscha upp din instruktörsutbildning om den är av äldre datum. o

Omfattning: C:a 45 studietimmar á 45 minuter 
Lärare:         Martina Eberhard 
Start:            September 2018
Kursdag:      Söndagar och någon vardagkväll. 
Kostnad:      är c:a 1700 kr/deltagare inkl. lunch och fika.
Kostnad för observatör är c:a 1075 kr inkl. lunch och kaffe. Obs! Priset förutsätter 8 deltagare. 

GRUNDMODULEN
Mål: En grundläggande utbildning för alla instruktörskategorier och även andra intresserade.

Syfte: Utbildningen syftar till att ge blivande instruktörer och andra intresserade en gemensam värdegrund och kunskapsbas.

Är du intresserad att anmäla dig som observatör eller till reservplats? Kontakta YBK:s utbildningskommitté Karin Cebrenius på adress cebrenius@comhem.se