KLUBBMÄSTERSKAP 2017

Efter klubbmästerskapet blir det fest för alla medlemmar Anmäl deltagande och eventuell
födoämnesallergi till Kerstin Olsson senast den 15 oktober.

Anmälan till KM måste också göras senast den 15 oktober till Bosse Nilsson