Foto från sommarläger 2011   

Foton från sökgruppen insända av Susanne Palm - klicka på bilden