Förändring av startavgifter och arvoden from 2012-01-01

Det är snart dags för ett nytt år, och Förbundsstyrelsen (FS) har beslutat om förändringar gällande startavgifter, centrala administrativa avgifter samt arvoden för funktionärer.

Från den 1 januari 2012 måste större delen av våra tävlingar och prov administreras via SBK Tävling, där även resultaten registreras för att vidarebefordras till Kennelklubben för stambokföring.

De prov- och tävlingsformer som berörs är:

* Agility
* Bruksprov
* IPO
* Lydnadsprov
* Rallylydnad

En del av dessa finns redan i SBK Tävling, men det är viktigt att poängtera att samtliga tävlingar måste administreras denna väg för att resultaten ska komma med i kvallistor till SM etc.

Central administrativ avgift

För att finansiera SBK Tävling debiteras arrangören en central administrativ avgift för varje anmälan. Nytt från år 2012 är att denna även ska finansiera kostnaderna för att föra över resultat till SKK för stambokföring, arbetet med våra regelverk, utskottens verksamhet samt Svenska Mästerskap och landslagsverksamheten. Vidare har många arrangörer önskat en höjning av avgifterna för att det många gånger är svårt att få tävlingar och prov att bära sig ekonomiskt.

Administrationsavgift hos arrangör

Ibland inträffar det att man ska genomföra en återbetalning av startavgift till enperson som anmält sig till en tävling eller ett prov. För detta har arrangören för vissa prov- och tävlingsformer haft rätt att debitera en administrationsavgift om 20:-, vilket dras av från utbetalningen.

I det fall den anmälde har betalat sin startavgift med kreditkort i SBK Tävlilng, måste återbetalning göras till prsonens konto i SBK Tävling. Personen ifråga får då ett tillbodohavande på sitt konto i systemet. Denna återbetalning genereras i SBK Tävling genom att arrangören markerar att personen ifråga ska erhålla en återbetalning av sin startavgift. I detta fall anses arrangören inte ha några kostnader för återbetalningen, och har då inte möjlighet att behålla någon administrationsavgift.

I det fall startavgiften är i nbetald direkt till arrangörens plus- eller bankgirokonto, ska återbetalning göras direkt från arrangören. I detta fall uppkommer kostnader för arrangören, vilken då har rätt att debitera en administrationsavgift om 20:-, vilket dras av från utbetalningen.

Inomhusarrangemang

Under vinterhalvåret är det vanligt att det arrangeras inomhusarrangemang inom agility, lydnad och rallylydnad. Detta är ofta förenat med högre kostnader, varför arrangörerna vid dessa tillfällen har möjlighet att debitera ett inomhustillägg om max. 25:-/start. I SBK Tävling ligger avgift för inomhusarrangemang för tex. agility upplagt med 10:-/start. I det fall arrangören önskar ta ut ett högre inomhustillägg (max 25:-) kontaktar man supporten för SBK Tävling (support@sbktavling.se) som hjälper till med detta.

Stambokföringsavgifter

Förutom den centrala administrativa avgiften debiterar Kennelklubben en kostnad för att stambokföra resultaten, vilket debiteras arrangören separat via Brukshundklubben.

Arvoden till funktionärer vid tävlingar och prov

När det gäller arvoden till funktionärer vid tävlilngar och prov har det länge framförts önskemål om en höjning, då det är svårt att engagera dessa för de arvoden som utbetalas idag. I och med detta har FS beslutat att höja dessa från den 1 januari 2012.

Startavgifterna höjs

För att arrangörerna inte ska behöva belastas med ytterligare kostnader, har FS beslutat att höja samtliga startavgifter. Senast en höjning gjordes var i samband med regelrevideringen 2007.

Transaktionsavgift vid betalning av startavgift via SBK Tävling

När det gäller den transaktionsavigft om f.n. 12:- per betalning som idag tas ut från den tävlande, så kommer denna att tas bort från och med den 1 december 2011.

Slutligen

Bifogat finner du en specifikation över nya startavgifter som gäller på tävlingar och prov som arrangeras from. den 1 januari 2012. Vidare bifogas även en specifikatin över nya arvoden som gäller från samma datum. Givetvis kommer dessa även att finnas på hemsidan och FIDO.

Med vänliga hälsningar

Peter Rimsby
Generalsekreterare

PR/1-20111028-003