Till tävlande

UG lydnad har kommit med ett förtydligande av versionen särskilda bedömningsanvisningar som släpps i mars
Detta gäller startklass moment 3 sitt under marsch.
Kommandoordet "sitt" används i eller vid halten när ekipaget gör halt på tävlingsledarensuppmaning.
Föraren får också utan avdrag använda kommandoordet " stanna kvar" innan föraren lämnar hunden/ går runt .
Ovanstående gäller enligt bedömningsanvisningar för momentet, men och i första hand enligt punkt 35 i de
"Generella bedömningsanvisningarna".
Kommandoordet "fot" får användas vid varje start och kommandot "stanna kvar" får användas i momentet
där föraren lämnar hunden eller vänder sig från hunden.
Förtydligandet gäller omedelbart .