KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Kallelse till årsmötet finns här
  1. Verksamhetsberättelse 
  2. Bokslut 2020 
  3. Revisionsberättelse
  4. Budget 2021
  5. Valberedningens förslag + presentation 
  6. Guide för mötesdeltagare vid digitalt förenklat årsmöte YBK
Frågor - tveka inte att höra av dig till oss 
ordforande@ystadsbrukshundklubb.se
  
kassor@ystadsbrukshundklubb.se