Bilagor till kallelse till extra medlemsmöte den 6 december 2018

Skrivelse daterad 180920

Skrivelse daterad 180925

Svar från styrelsen via mail 181017

Skrivelse till styrelsen daterad  20181107