Fastighet - camping

Fastighet    
Uppdraget är att planera och utföra löpande underhåll på anläggningen, vilket innebär både inre och yttre underhåll.
 
Sammankallande:   Kommittémedlemmar:
Allan Andersson