FIXARDAG 2013


Porten målas av Bengt


Gun hjälper även till vid grillen


Helen, Ingrid och Lisa sköter även grillningen