Ystads Brukshundklubb 1974-2021

Ett utdrag ur en sammanställning av Ingvar Klang
Ystads Brukshundklubb startade ute på Kabusa 1974.

Klubben växte snabbt och vi var ca 250 medlemmar omkring 1977. Stugan på Kabusa var mycket primitivt utrustad och vi var mycket trångbodda med tanke på den medlemsutveckling vi hade haft. Alla medlemmar engagerade sig i att finna en ny stuga och många olika förslag diskuterades. Bl a så ville vi komma närmare centrum för att bl a ungdomar skulle kunna lättare ta sig ut för att träna. Till slut så föll valet på gamla skogvaktarbostället i sandskogen. Vi skulle kunna få hyra stugan av Ystad kommun och även få tillgång till Marietorp som ligger intill. När det gällde appellplanen så fick vi den bit mark som fortfarande är vår appellplan. Marken som planen ligger på var militärt område och vi fick förhandla varje år för att få disponera denna. Stugan som sådan var mycket nedgången och ett stort frivilligt arbete satte igång. Bl a renoverades köket, väggar revs för att skapa ett större rum och ett kansli inreddes på ovanvåningen.

Den 18 maj 1979 invigdes den nya stugan med representation från kommun, militär och från SBK distrikt.

Vi hade nu ca 300 medlemar och vi hade också sedan starten -74 utbildat ca 20 instruktörer. Verksamheten gick verkligen på högvarv med en mängd olika kurser både renodlade lydnadskurser men också fältkurserna kom igång. Våra tävlingsekipage började skörda framgångar på tävlingsbanorna runt om i Skåne.

Första året hade nu gått och allting fungerade bra i den nya stugan men det skulle hända saker som vållade stora bekymmer.

1980 så drabbades Sverige av rejäl hundpest och alla hundar skulle vaccineras och all kursverksamhet fick ställas in. Detta medförde att vi inte fick några inkomster och när då vår elräkning kom med krav på 15.000:- så var där många som ansåg att klubben inte hade något annat val än konkurs men det hela redde ut sig. Orsaken till den höga räkningen var att värmen leddes i en kulvert från uthuset in till stugan men tyvärr så hade kulverten blivit vatten fylld och istället för att stugan blev varm så höjde vi säkert tempen i Nybroån ett par grader.

Vår första utställning arrangerades också detta år och klubben fann här en ny inkomstkälla som gett stora tillskott till klubbens ekonomi genom alla år. Detta första år var ca 200 valpar anmälda och totalt fanns 54 raser representerade. Denna första utställning var förlagd till Köpingebro idrottsplats men redan nästa år så genomfördes utställningen på vår appellplan. Vi har också hittat vår dag för utställning och den har i alla år genomförts Kristi Himmelfärdsdag.

En annan tradition som startade detta år var vår annandagsrunda som innebar en promenad i Sandskogen och där fick man svara på frågor och även utföra vissa prov med sin hund. Alla tyckte att det var ett bra sätt att bli av med julmaten men tyvärr så minskade deltagarantalet och under senare år så har vi inte haft någon runda.

1998 får vi vår efterlängtade klubbstuga ute vid appellplanen. Och här är vi nu...................
 
,,,,och efter några tillbyggnader 2004 ser det ut så här idag