IPO

Info Om IPO

IPO är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen finns fyra provformer med olika kombinationer av spår, lydnad och skyddsarbete.

Internationell prövningsordning - IPO

Inom IPO ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

IPO bruksprov

Den största provformen är som ett bruksprov men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IPO bruksprov är desamma över hela världen. För att starta på ett IPO bruksprov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov). BH-provet består av en lydnads del och en trafik del.

BSL (brukshundprov spår lydnad)

Är en provform som använder samma klassindelning och består av samma spår och lydnad som i IPO.

FH 1 och FH 2

Är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.

IPO-FH

är en provform med ett spårprov som alltid arrangereras två dagar i rad.

Tävlingar & mästerkap

Tävlingar arrangeras av både rasklubbar och lokala brukshundklubbar. Det arrangeras årligen ett svenskt mästerskap i IPO. Därifrån tas deltagare ut till världsmästerskapen i IPO-prov och IPO-FH.

Titlar att vinna

Hunden kan ta certifikat i IPO-prov och i IPO-FH. Tillsammans med en utställningsmerit blir den brukschampion.

Klasser att tävla i

I IPO finns det tre klasser man kan tävla i, IPO I, IPO II och IPO III med stegrande svårighetsgrad. BSL har också tre klasser med stegrande svårighetsgrad och FH två.

Vilka raser/hundar kan/får träna?

Alla raser är tillåtna att träna i provformerna inom IPO men enbart brukshundraser får tävla. Vanligt är att hund och förare ingår i en träningsgrupp på en brukshundklubb. Då finns chans att hjälpas åt och sporra varandra.

Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse. Det gäller alla spår inom provformerna i IPO.

Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant