Kurser 2020

Anmälningar under 2019 som har inneburit plats på reservlista hos Studiefrämjandet kan inte flyttas över till 2020.

Vårens kurser är under planerande och kommer läggas in här på hemsidan efterhand som alla detaljer är på plats. Vi räknar med att detta blir under februari. Anmälan sker via länk som läggs här, det går alltså inte att maila eller ringa in anmälan. För tillfället kan vi tyvärr inte ta emot intresseanmälan eller sätta någon i kö. 


Kursbeskrivningar finns här!

Sidan uppdaterad 2020-01-18

 
HÖSTENS KURSER
Kurs Kurspris Kursdatum Tid Instruktör Antal tillfälle Övrigt
 

Brukslydnad
FULLT



1 000 kronor
exkl
medlemsavgift

Startar 3/10

Kursdagar blir två vardagkvällar i oktober och november, en vardagkväll i december, en vardagkväll i januari och två vardagkvällar i februari. Vilka datum bestäms av kursledarnas arbetsschema.
Kursdag oktober är 3/10 den 21/10 november 6/11 samt 19/11
december 5/12
Januari 2020
23/1, 27/1
Februari 2020
6/2 + ytterligare 1 tillfälle, datum kommer senare

 

18.00 -
ca 20.15


Inger Artberger
Yvonne Artberger
8 Kursen kommer att rikta sig till dig som är intresserad av bruksarbete och ev. vill tävla i någon av dessa grenar. Kursen anpassas till den nivå varje ekipage är på och innehåller momenten från appellklass - elitklass.
Hundar registrerade i SKK samt hund som skall utbildas till eller är tjänstehund har förtur.
Hunden skall kunna arbeta okopplad.
 


Kursbeskrivningar

Generella krav:

Hunden skall vara id-märkt med tatuering eller microchips.
Hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka.

Anmälan till kurser skall vara studiefrämjandet tillhanda senast en månad innan kursstart. Anmälningsavgiften skall vara inbetald senast 14 dagar före kursstart till Ystads Brukshundklubb.
Valpkurs:


Vi söker dig som är nybliven valpägare och som vill lära dig mer om valpar. Valpen skall vara minst 12 veckor och högst 6 månader.

Syfte: Att du som nybliven valpägare får grundläggande kunskaper i att uppfostra och träna valpen på ett riktigt sätt så denne blir en harmonisk välanpassad individ. Att du som hundägare får kunskaper om valpens rätta skötsel och de ansvarsbestämmelser som åligger hundägaren, samt att förebygga att oönskat beteende inte uppstår som kan leda till problem.

Innehåll: Låta valpen träffa andra valpar under ordnade former samt främmande människor. Arbeta med relationen mellan hund och människa. Lära hur vi kommunicerar (talar) med hunden. Hur vi lär hunden, hur vi aktiverar och sköter hunden, vardagslydnad samt att lära valpen att komma på inkallning.

Unghundskurs:

Vänder sig till dig som inte gått valpkurs eller vill ytterligare en gång fördjupa dig i unghunden. Hunden skall vara mellan 6 månader och ett år.

Syfte: Att skapa en god kontakt och ett bra ledarskap samt en god grund för hundens vardagslydnad. Lära hunden hur det lönar sig att vara uppmärksam på föraren och grunderna i god hundhållning.
 
Innehåll: Gå igenom hur vi tränar hund i kontakt, olika belöningssystem,  hur vi lär hunden följa föraren, inkallning, sitt, avslappningsövningar samt vardagslydnad. Varje förare och hund kommer att arbeta utifrån sina egna målsättningar.


Allmänlydnadskurs:

Vänder sig till dig som i första hand gått valpkurs och/eller unghundskurs samt till dig som vill lära dig mer om din hund i allmänhet. Hunden bör vara över ett år gammal.

Syfte: Fördjupa kunskaperna i god hundhållning. Lära hunden gå fint i koppel. Komma på inkallning, kunna sitta och ligga kvar, möta andra hundar på nära håll samt kunna avbryta fel beteende.

Innehåll: Med SBKs ”allmänlydnads pass” som tillgång arbetar vi med inlärning av hund som är jämförbara med andra brukshundklubbar. Momenten är kvarsittande, sitta tyst i bilen, gå fint vid sidan, visitation, inkallning, liggkommando, störningsträning samt i övrigt anpassat enligt kursdeltagarnas gemensamma önskemål.


Tävlingslydnad, bruks:

Vänder sig till dig som gått kurser tidigare och som vill tävla med hunden, arbeta med hunden i spår, sök eller som tjänstehund. Du skall kunna arbeta med lös hund.

Syfte: Att lära hunden arbeta mot fastställda mål i lydnadsmomenten så att hunden får en god grund att stå på i syfte att kunna tävla i bruksgrenarna.

Innehåll: Huvudvikten läggs vid de av SBK fastställda momenten som finns i appellklass till elitklass.

Max 8 deltagare i gruppen. Kursen är beroende på om det finns tillräckligt intresse.


Denna kurs vänder sig till tävlingsekipage.

Tävlingslydnad, lydnad:

Vänder sig till dig som gått kurser eller tävlat tidigare och som har avsikt att tävla i Lydnad.
Du skall kunna arbeta med lös hund 

Syfte: Huvudvikten läggs vid de av SBK fastställda momenten i startklass och lydnadsklass 3.

8 till 10 deltagare i gruppen.Kursen är beroende på om det finns tillräckligt intresse.


Denna kurs vänder sig till tävlingsekipage.

GRUNDKURS I NOSEWORK/SPECIALSÖK

Kursen är riktad till dig som är nyfiken på nosarbete och utveckla din hunds intresse för sökarbete.
Nosework passar alla hundar oavsett ras, storlek, temperament eller grad av arbetslust. Kursen passar också alla förare, då du som förare inte behöver kunna röra dig långa sträckor och inte heller med snabba förflyttningar. Nosework bygger på hundens självständighet i nosarbetet och samspelet mellan hund och förare och någon avancerad lydnadsträning behövs därför inte.

Nosework innebär sökövningar som man kan göra både inom- och utomhus. I princip kan man lära hunden att söka efter vilken doft som helst, men i kursen kommer vi att använda oss av eukalyptus, som är en av, och den första doften i nosework. Hunden tränas att känna igen doften och vi kommer även att gå igenom tävlingsregler för de som är intresserade av de olika momenten i tävlingsgrenen. Nosework är officiell tävlingsgren från och med 1 januari 2017.


Agility nybörjarkurs:

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig och hunden agility på ett fartfyllt och roligt sätt. Du bör ha gått någon kurs tidigare (t ex unghunds- eller allmänlydnadskurs) och ska ha bra inkallning på din hund då vi jobbar med hundarna lösa. Inträdesprov kommer att ske med inkallning, kvarstannande och förarfokus. Hunden ska också ha fyllt ett år. Vi jobbar enbart med belöningsbaserad träning och positiva förstärkningar.

Syfte: att ge er grunderna för ett roligt samarbete i agility.

Innehåll: kursen innehåller mest praktik men även en del teori för förståelse av övningar och träningssätt.


 

Agility fortsättningskurs:

Detta är en kurs för er som har gått nybörjarkursen.

Syfte: här är det tänkt att vi ska jobba vidare med det vi har lärt oss så att hundarna får bättre hindersäkerhet och förarna bättre handling.

Innehåll: vi varvar olika övningar för att fördjupa samarbetet mellan hund och förare, jobbar mer med handling och att få hundarna att jobba självständigt.




Tävlingskurs agility:

 

Detta är en kurs för dig som tävlar klass 2-3 eller har som mål med din träning att nå dit.

Innehåll: På kursen kommer vi träna på längre kombinationer/banor där vi utvecklar er handling. Till största del praktik, eventuell teori kommer ske på plan i samband med de praktiska övningarna.


Förkunskaper: Hunden måste ha tävlat. Är du osäker om kursen är på rätt nivå för dig är du mer än välkommen att rådgöra med instruktörerna



Agility fortsättningskurs tävlingsinriktad:

Detta är en kurs för ekipage som gått fortsättningskursen och vill vidareutveckla sina agilitykunskaper. Kursen passar både dig som vill träna för aktivering och dig som har tävling som mål eller redan är i gång med att tävla i klass 1-2.

Innehåll: vi kommer köra på både kortare och längre kombinationer/banor där vi utvecklar er handling. Till största del praktik, teori kommer ske på plan i samband med de praktiska övningarna.

Förkunskaper: Hunden ska vara trygg och säker på agilityplanen och klara av att utföra alla agilityhinder (Slalom undantaget). Hunden bör klara av att träna på övningar med 10-12 hinder. Kortfattat ska ekipaget ha gått fortsättningskursen och vara redo att träna vidare på nästa nivå. Är du osäker om kursen är på rätt nivå för dig är du mer än välkommen att rådgöra med instruktören.



Rallylydnad:

Kursen riktar sig till dig som tycker att den nya sporten rallylydnad verkar vara en lämplig aktivitet för dig och din hund. Träningsformen är inte så strikt som vanlig lydnad och bygger mycket på förarens samarbete med hunden. Innehållet i kursen är olika lydnadsmoment som utförs på en bana med skyltar som talar om vilket moment som ska utföras. En god grundlydnad är en förutsättning för att du och din hund skall känna er säkra och utveckla ett bra samarbete!

Hunden förs i koppel i nybörjarkursen.
I fortsättningskursen tränar man med lös hund.

Krav för att gå rallylydnad fortsättning är man måste kunna nybörjarskyltarna.


Trix och aktiveringskurs:

Detta är en kurs som vänder sig till dig som vill lära sig hur man aktiverar sin hund i vardagen och hur man tränar in roliga trix och konster. Vi kommer bla. att gå igenom hur man aktiverar hunden på promenaden och innomhus samt trix som tex. snurra, benslalom, buga och rulla runt. Vi jobbar endast med positiv förstärkning, och med mycket belöningar! Hunden ska vara minst 8 månader och kunna fokusera på dig även bland andra hundar. Det är en fördel, men inget krav, om hunden kan vara lös.

 

Kontakt- och belöningskurs:


Kontakt är den viktigaste byggstenen i all hundträning. På denna kort-kurs lär du dig hur du kan få en bättre relation och kontakt med din hund både under träning och i vardagslivet. Vi kommer också gå igenom hur du kan använda olika sorters belöningar och belöningsplacering för att snabba på inlärningen ännu mer. Kursen vänder sig åt såväl valpar som vuxna hundar och det behövs inga förkunskaper.
  Vi har även träningsgrupper i SPÅR, SÖK, RALYLYDNAD och AGILITY
Gäller medlemmar i Ystads BK, intresseanmälan sker hos respektive grupp för vidare information.

Information om medlemskap i Ystads Brukshundklubb hittar du under Medlem