Läger  


Lägerkommittén ansvarar för planering och genomförande av olika läger. Vi har stor hjälp
av väldigt många duktiga och aktiva klubbmedlemmar.
     
Sammankallande:

Vakant
   Kommittémedlemmar:
Vakant