Mentalbeskrivning hund

Vi planerar för 3 MH under 2017 - den 8 april, 6 juni och 23 september
- kontaktperson är Ann Olsson

Foton från tidigare MH den 6 juni 2014 finns här

Anmälan till MH görs via SBK Tävling

Vi behöver göra en inventering av vilken kompetens som finns och är tacksamma om ni
som har någon form av utbildning Mentalbeskrivning MH eller Mentaltest  (Korning)
mailar namn, behörighet och mailadress Ann


Hur man tolkar ett spindeldiagram

MH-broschyr

Anvisningar

Bestämmelser