Vi i styrelsen har följt utvecklingen av de insjuknande hundarna i Norge, det är många frågor och funderingar som dykt upp.
Angående läget just nu hänvisar vi bl.a. till det pressmeddelande från den 8/9 som ligger på SVA:s hemsida
Statens veterinärmedicinska anstalt. 

Det finns inga påvisade fall i Sverige och inga direktiv har gått ut från SKK eller SBK att vi inte ska fortsätta med
våra arrangemang och aktiviteter. De restriktioner som ligger är för Norska hundar att tävla i Sverige samt man
avråder att resa till Norge med hund. 

Ska du delta i några av våra arrangemang och fortfarande känner dig osäker eller har frågor så tveka inte att kontakta oss. 

https://www.sva.se/ej-i-meny/sjuka-hundar-i-norge