PR/IT  

Vårt uppdrag är att sprida information genom klubbens hemsida och att se till så den snabbt blir uppdaterad med t ex deltagarlistor och resultat för tävlingar, nya kurser, läger, information från SBK - ja listan kan göras lång.
     
Sammankallande:  
 
Inger Artberger