Sökgängets träning 22 december i Snogeholm
Fotona tagna av Berth Hansson