Info och förfrågan från Specialsöksgruppen SBK Skåne. 
maila post@ystadsbrukshundklubb.se så vidarebefordrar vi infon till Camilla. 

Hej alla specialsöksintresserade!

I befattningsbeskrivningen för Specialsökgruppen SBK Skåne ingår uppdraget att lämna in uppgifter till distriktskatalogens förteckning över funktionärer. Uppgifterna behövs bl a för att kunna nå ut med
information och erbjudanden om utbildning/kurser för domare och övriga funktionärer. Samt givetvis för att vi lätt ska kunna få tag på varandra och hjälpas med att vara funktionärer vid våra tävlingar.

Därför vore det bra om alla ni som har anordnat specialsökstävling, och/eller själva varit funktionärer på specialsökstävling, skickar in kontaktuppgifter på alla funktionärer som deltagit så att vi i distriktsgruppen kan ställa samman dessa till katalogen. Det gör ingenting om samma namn/uppgifter skickas in från flera håll; det är bättre att alla kommer med.

Uppgifter som behövs:
Namn
Mailadress
Telefon
Klubb
Erfarenhet som funktionär

Tacksam om alla kan återkomma med efterfrågad information innan septembers slut! Det kommer information från SBK under hösten om bl a utbildningar som alla behöver ta del av.

Bästa hälsningar,

Camilla Knutsson för Specialsökgruppen SBK Skåne