Styrelse 2021

Ordförande:
Philip Hansson
ordforande@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Philip här
 
   

Vice ordförande:
Annika Swenson
v.ordforande@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Annika här   

Sekreterare:
Helene Kihlström
sekreterare@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Helene här

   

Kassör:
Börje Nilsson
kassor@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Börje här


   

Ledamot:
Inger Artberger
ledamot1@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Inger här

   

Ledamot:
Karin Cebrenius
ledamot2@ystadsbrukshundklubb.se

Läs  mer om Karin här


 Ledamot:
Jennie Jönsson
ledamot3@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Jennie här   

Suppleant:
Peter Bengtsson
ledamot4@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Peter här

   

Suppleant:
Torgny Steen
ledamot5@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Torgny  här

   
Revisor: Berth Hansson

Revisor: Viktoria Ekberg

Vice Revisor: Anita Nordström

Vice Revisor: Karin Haker

   
Valberedning  
Sammankallande: Viktoria Lundh  
Ledamot: Susanne Worning