Styrelse

Ordförande:
 


   
Vice ordförande:
Daisy Persson
v.ordforande@ystadsbrukshundklubb.seFotot lånat från Hedeforsens kennel
   

Sekreterare:
Kristina Weidhagen
sekreterare@ystadsbrukshundklubb.se
 

   
Kassör:
Ann Olsson
Bussjövägen 601
271 99 Ystad
0708 606150
kassor@ystadsbrukshundklubb.se

   
Ledamot:
Kerstin Olsson
ledamot1@ystadsbrukshundklubb.se
   
Ledamot:
Emma Håkansson
ledamot5@ystadsbrukshundklubb.se

 Ledamot:
Johanna Nilsson
ledamot3@ystadsbrukshundklubb.se   
   
Suppleant:
Johanna Karlsson
0766 118628
daim__2@hotmail.com
 
   
Suppleant:
Christin Jonazon
   
Revisor: Berth Hansson
 

Revisor: Olle Pålsson
 

Revisorsuppleant: Jörgen Larsson
 

Revisorsuppleant: Ebbe Rasberg