Styrelse 2019 

Ordförande:
Viktoria Lundh
ordforande@ystadsbrukshundklubb.se
 
   
Vice ordförande:
Bosse Nilsson
v.ordforande@ystadsbrukshundklubb.se   

Sekreterare:
Jennie Jönsson
sekreterare@ystadsbrukshundklubb.se

   
Kassör:
Börje Nilsson
kassor@ystadsbrukshundklubb.se


   
Ledamot:
Åsa Malmberg
ledamot1@ystadsbrukshundklubb.se
   
Ledamot:
Karin Cebrenius
ledamot2@ystadsbrukshundklubb.se


 


Ledamot:
Marita Gimsér
ledamot3@ystadsbrukshundklubb.se   
Suppleant:
Ebbe Rasberg
ledamot4@ystadsbrukshundklubb.se

   
Suppleant:
Inger Artberger
ledamot5@ystadsbrukshundklubb.se

   
Revisor: Berth Hansson

Revisor: Jan Lindau

Revisorsuppleant: Robert Werner

Revisorsuppleant: Kristina Weidhagen

   
Valberedning:  
Sammankallande: Lars Erik Cebrenius  
Ledamot: Linnéa Nilsson  
Ledamot: Susanne Worning