Styrelse

Ordförande:
Daisy Persson
ordforande@ystadsbrukshundklubb.se
 Fotot lånat från Hedeforsens kennel
   
Vice ordförande:
Kerstin Olsson
v.ordforande@ystadsbrukshundklubb.se   

Sekreterare:
Johanna Nilsson
sekreterare@ystadsbrukshundklubb.se

   
Kassör:
Ann Olsson
Bussjövägen 601
271 99 Ystad
0708 606150
kassor@ystadsbrukshundklubb.se

   
Ledamot:
Karin Hansson
ledamot1@ystadsbrukshundklubb.se
   
Ledamot:
Vakant


 Ledamot:
Vakant
   
   
Suppleant:
Pia Hartlén
ledamot4@ystadsbrukshundklubb.se

   
Suppleant:
Christin Jonazon
   
Revisor: Berth Hansson
 

Revisor: Olle Pålsson
 

Revisorsuppleant: Ebbe Rasberg
 

Revisorsuppleant: Ronny Eriksson