VÅRA TÄVLINGAR 2023

Datum Tävling
19/3 Elit spår
   
25/3 Högre klass spår
   
14/5 Lägre, högre sök

Anmälan till våra tävlingar sker via SBK Tävling

Bruksprov Startavgift Central administrativ avgift/anmälan
Appellklass 300 kr 20 kr
Övriga klasser 350 kr 20 kr
Nordic Style 400 kr 20 kr
SM 600 kr 20 kr
     
Lydnadsprov Startavgift Central administrativ avgift/anmälan
Startklass 150 kr 20 kr
Klass 1 250 kr 20 kr
Klass 2 250 kr 20 kr
Klass 3 300 kr 20 kr
SM 600 kr 20 kr
     
IPO Startavgift Central administrativ avgift/anmälan
BH* 300 kr 20 kr
FH, BSL 350 lr 20 kr
IPO, IPO-FH 350 kr 20 kr
SM 600 kr 20 kr
   
IPO-R 300 kr
   
Mondioring   Central administrativ avgift/anmälan
STMR 300 kr 20 kr
MR 350 kr 20 kr
MRL 350 kr 20 kr
MRLH 350 kr 20 kr
SM 600 kr 20 kr
     
Tjänstehund   Central administrativ avgift/anmälan
Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar 600 kr 20 kr
Svenska mästerskap för räddningshundar 600 kr 20 kr
     
Rallylydnad   Central administrativ avgift/anmälan
Individuell 150 kr 20 kr
SM 600 kr 20 kr
     
Uthållighetsprov (UHP)   Central administrativ avgift/anmälan
Uthållighetsprov 200 kr 20 kr
     
Dragprov    
Tillkommer utöver fastställd
avgift för tävlingsklassen
50 kr  
     
Mentalbeskrivning Hund(MH) Startavgift Central administrativ avgift/anmälan
Mentalbeskrivning Från 1 januari 2012 samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund. 600 kr  
 
Korning Startavgift Central administrativ avgift/anmälan
Hel Korning 750 kr 20 kr
Mentaltest 600 kr 20 kr
Exteriörbeskrivning 150:- 20 kr
 
Utställning
Officiell utställning 300 kr, lägsta gällande länsklubbsavgift
Officiell utställning valpklass 150 kr, lägsta gällande länsklubbsavgift
Officiell utställning veteranklass 240 kr, lägsta gällande länsklubbsavgift