SBK Utskott prov och tävling har av Svenska Kennelklubbens prov och tävlingskommitté (SKK/PtK) fått en generell rekommendation
om att inrätta en obligatorisk kryssruta som måste fyllas i av den som vill anmäla sig till tävling, oavsett vilken typ av prov/tävling/beskrivning
anmälan än avser och denna ruta måste kryssas i innan anmälan kan slutföras. Detta för att tydliggöra att den tävlande verifierar att
man känner till de regler som gäller.

Nu finns denna checkruta i SBK Tävling. Checkrutan visas när man ska betala sin anmälan och betalningsalternativen visas inte förrän man
kryssat i rutan med texten ”Jag har tagit del av gällande regler och anvisningar”.
Se bild nedan.

Alla regler finner man på SBK hemsida: http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/
Klicka in på respektive sport/test och sedan på Tävling & regler, så finner man regler och anvisningar för den sporten/testet oftast i högerspalten.