TRÄNA IPO

En viktig egenskap i IPO är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision.
I IPO-FH kan hunden ha lugnare tempo, men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet.
Alla raser är tillåtna att träna i provformerna inom IPO.

Så här tränar du IPO
Vanligt är att hund och förare ingår i en träningsgrupp på en brukshundklubb. Då finns chans att hjälpas åt och sporra varandra.
Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse. Det gäller alla spår inom provformerna i IPO.
Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

Tävla i IPO
För IPO-prov, som innehåller skyddsarbete, får endast brukshundraser tävla. Det krävs också en licens för att får tävla i IPO. Övriga provformer inom IPO är öppna för alla raser.
Föraren ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att få delta i tävlingar.

Tävlingar & mästerskap
Tävlingar arrangeras av både rasklubbar och lokala brukshundklubbar. Det arrangeras årligen ett svenskt mästerskap i IPO. Därifrån tas deltagare ut till världsmästerskapen i IPO-prov och IPO-FH.

Titlar att vinna
Hunden kan ta certifikat i IPO-prov och i IPO-FH. Tillsammans med en utställningsmerit blir den brukschampion.

Klasser tävla i
I IPO finns det tre klasser man kan tävla i, IPO I, IPO II och IPO III med stegrande svårighetsgrad. BSL har också tre klasser med stegrande svårighetsgrad och FH två.

Kombinera IPO med annat
BSL och FH är naturligtvis de grenar som passar bäst, men även lydnad går utmärkt, att kombinera med IPO.