YSTADS BK - UPPSTÄLLNING AV HUSVAGN/HUSBIL
Allmänt:
Nyttjande av YBKs ställplatsområde får endast ske av egna medlemmar eller medlemmar i SKK-ansluten klubb.
För att erhålla ställplats förutsätts att den som ställer upp sin husvagn/husbil också vistas i husvagnen/husbilen under
merparten av den tid uppställningen sker. Plats ska alltid bokas i förväg, gäller alla.

Bokning sker till Annika Kellgren på mail
uppstallning@ystadsbrukshundklubb.se

Perioder & Avgifter:
Vi delar in året i två perioder.

Period A 1 april – 30 september
Period B 1 oktober – 31 mars

Avgifter

1 april – 30 september

1 oktober – 31 mars

Ställplats 1  2  3

200 kr /dygn

160 kr / dygn

Elavgift

25 kr /dygn

40 kr/dygn

Elavgift: betalas av samtliga som ställer upp husvagn på klubben, undantaget 2 nedan. Är elsladden inkopplad så räknas det som elanvändande.

1 Ingen ställplatsavgift tas ut av YBK medlemmar som under innevarande verksamhetsår är eller kommer att vara instruktörer/kursledare,
medhjälpare vid kurser, styrelseledamöter, funktionärer för olika ansvarsområden som styrelsen beslutat att utse.
Uppställningen ska alltid bokas och använder man el tas det ut avgift enligt ovan tabell.

2 Ingen ställplatsavgift tas ut av klubbens funktionärer under tävlingsdagar. Ingen avgift tas heller ut vid sådana aktiviteter klubben kallat till
där medlemmar hjälper till, tex fixardagar. Uppställningen ska dock alltid bokas. Ingen elavgift tas ut.

3 I samband med YBK tävlingar / YBK arrangemang  kan andra avgifter förekomma, dessa framgår då av inbjudan.

Utökad information Corona  

Praktisk information YBK 

Brandsäkerhet - information från MSB