Den 1 juli 2020 började reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben att gälla.
Dessa ersätter de normalstadgar som fastställdes av förbundsstyrelsen 2009. 

Den stora förändringen är arbetet för valberedningen. 
Redan nu presenteras ett preliminärt förslag gällande de val som ska göras på årsmötet.
Efter det kan medlemmar nominera egna kandidater.

Här hittar du valberedningens förslag 
Valberedningens förslag 2021.pdf


Här hittar du en presentation gällande nomineringarna till styrelsen
Presentation styrelsen 2021-komprimerad 03.pdf

Nu får ni medlemmar en möjlighet att nominera ytterligare kandidatförslag.
Vill ni göra detta mailar ni styrelsen på post@ystadsbrukshundklubb.se 
senast den 15:e december. OBS följande info måste finnas:
Namn, vilken funktion som avses, en kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar  


ÅRSMÖTET 2021
Styrelsen diskuterade på veckans styrelsemötet nästa årsmöte med rådande situation gällande corona / covid 19
smittspridningen som utgångspunkt. Ett fysiskt möte ser vi i dagsläget inte som ett alternativ med tanke på gällande
rekommendationer från FHM/SKK/SBK. Vi kommer nu undersöka andra alternativ.