INFORMATION GÄLLANDE 
VALBEREDNINGENS ARBETE  Här på hemsidan hittar du nu valberedningens preliminära förslag inför årsmötet 2022

Det finns även en presentation av de nominerade till styrelsen 
för att ge er en bild av personerna i valberedningens förslag

Nu får ni medlemmar en möjlighet att nominera ytterligare kandidatförslag.

Vill ni göra detta mailar ni styrelsen på post@ystadsbrukshundklubb.se 
senast den 15:e december

OBS följande info måste finnas:
Namn, vilken funktion som avses, en kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar