Ystads Brukshundklubb

YBK står för Ystads Brukshundklubb och är en lokalavdelning inom Svenska Brukshundklubben. Vi har bland annat till uppgift att utbilda hundägare och sprida kunskap om hundens fostran, dressyr och hundhållning, i samarbete med Studiefrämjandet.

Utbildning av funktionärer såsom instruktörer/handledare sker kontinuerligt vilket är ett måste för att vi ska kunna bedriva våra valp- och fortsättningskurser.

Klubben anordnar även utbildning av hundar och hundförare till totalförsvaret och andra samhällsnyttiga ändamål, främst till hemvärnet.

Vidare finns en tävlingsverksamhet i grenarna spår, sök och lydnad som verkligen är på topp med flera deltagare i både Svenska och Nordiska mästerskap genom åren.

Det finns även en verklig publikdragare. Agility, där hunden ska ta sig igenom, över och under olika hinder på kortast möjliga tid och så felfritt som möjligt. Ekipage från YBK har bland annat tävlat i våra nordiska grannländer.

En av förutsättningarna till dessa framgångar är givetvis en bra kombination av förare och hund men också bra träningskamrater och en bra träningsanläggning.

För att allt detta ska kunna fungera behövs det funktionärer av många olika slag såsom instruktörer, tävlingsfunktionärer och inte att förglömma, alla de som behövs för att vår anläggning skall vara så bra som möjligt.

Stugan behöver sitt underhåll, träningsplanerna måste klippas för att bästa resultat ska kunna presteras med mera.

Klubbens medlemmar bedriver all verksamhet som ideellt arbete. Alltså ingen har någon ersättning i pengar. Det som stimulerar till detta är den goda kamratskapen och arbetet med den fyrbente vännen.