Patrull

Patrull...
är en gren där det förutom spår och lydnad ingår att hunden ska upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde. Hund och förare med
erfarenhet av spårarbete har goda förutsättningar att prova patrull. På uppdrag av Försvarsmakten utbildar Svenska Brukshundklubben patrullhundsekipage till Hemvärnet. Från det att du fyllt 18 år får du ingå som hundförare tillsammans med din hund i ett förband. I förbandet är du och din hund en viktig resurs för att förbandet ska kunna lösa sina uppgifter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.