Stadgar & Policys

STADGAR & POLICYS

Normalstadgar för lokalklubb
YBKs stadgar hittar du genom att KLICKA HÄR

Svenska Brukshundklubbens värdegrund
Hittar du genom att KLICKA HÄR

Svenska Brukshundklubbens kärnvärden
Hittar du genom att KLICKA HÄR

Policy för hundhållning
Vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning hittar du i policydokumentet som heter
"Vår vän hunden" - du hittar broschyren genom att KLICKA HÄR

Svenska Brukshundsklubben arbetar utifrån ett antal olika policys, du hittar alla
policys på SBKs hemsida genom att KLICKA HÄR


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.