Styrelsen

Ledamöter och suppleanter

uppdaterat 2024-02-25 efter årsmötet

Ordförande Linnea Nilsson

ordforande@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Linnea här.

Vice ordförande Jennie Jönsson

Läs mer om Jennie här

Kassör Börje Nilsson

kassor@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Börje här

Sekreterare Heléne Kihlström

sekreterare@ystadsbrukshundklubb.se

Läs mer om Heléne här

Ledamot 1 Henrik Ask

Läs mer om Henrik här

Ledamot 2 Karin Cebrenius

Läs mer om Karin här

Ledamot 3 Marie Hülphers

Läs mer om Marie här

Suppleant 1 Peter Bengtsson

Läs mer om Peter här

Suppleant 2 Pia Hillerblad

Läs mer om Pia här

Valberedningen:

Bo Nilsson - sammankallande

Lotta Wickman - ledamot 1

Vakant - ledamot 2

Revisorer:

Revisor Berth Hansson

Revisor Viktoria Ekberg

Vice revisor Karin Haker

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.