Ställplats/camping

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR HUSVAGN/HUSBIL 2024

Nyttjande av ställplats på Ystads Brukshundklubb får endast ske av medlem i Ystads Brukshundklubb eller medlem i annan klubb ansluten till SKK.
All vistelse skall bokas i förväg och man skall erhållit bekräftelse på bokningen innan man kan nyttja ställplatsen. Plats erhålls efter anvisning av ”klubbvärd” på plats.

Bokning sker via e-post till Annika Kjellgren, uppstallning@ystadsbrukshundklubb.se

Avgiften kommer att faktureras enligt de uppgifter man lämnar i samband med bokningen.

Avgifter:

Ställplats YBK medlem: 125 kr per dygn [1]
Ställplats övriga: 250 kr per dygn

Elavgift per dygn för samtliga: 50 kr per dygn [2]

Ingen uppställning under perioden 1 oktober – 15 mars med undantag för olika tävlingar, läger mm som klubben arrangerar.

Undantag från avgifterna ovan beslutas av styrelsen i enskilda fall. Dessutom tas ingen avgift ut vid fixardagar, läger, gemensamma träningar och/eller träningshelger som anordnas av klubbens olika träningsgrupper , tjänstgöring som funktionär. Dock skall alltid bokning göras!

Klubben kan besluta att ta ut andra avgifter i samband med tävlingar eller andra YBK arrangemang. Avgifterna skall dock framgå av inbjudan.

Benämningen ställplats avser att man vistas i husvagnen/husbilen merparten av tiden den är uppställd. (Undantag för stugfogde och ”campingvärd”) Annars räknas det som förvaring av husvagn/husbil vilket inte är tillåtet inom YBKs område.

All uppställning skall ske i enlighet med anvisningar på plats samt gällande riktlinjer från MSB – brandsäker camping, tips&råd. Man kan bli ombedd att flytta sin husvagn/husbil om reglerna inte följs. Snabb och säker utrymning från området måste kunna ske vid behov.

Vi önskar en trevlig vistelse hos oss!


1 Aktiv medlem kan erhålla rabatt som styrelsen har fastställt

2 Är elsladden inkopplad räknas det som att el används och kommer att debiteras

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.